KURUMSAL BİLGİLER

Frigo-Pak’ın kalite hedefleri aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesi

temeline dayanır.

Şirket esas Sözleşmesi

deneme

İzahname-27.10.2021

SPK tarafından onaylı

deneme

Fon kullanım raporu

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor

deneme

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Kurumsal Yönetim

deneme

Taslak İzahname

Değerleme Raporları

deneme

Duyuru ve İzahnameler

(süreci tamamlanmış)

Faaliyet raporları

deneme

Finansal raporlar

deneme

Genel kurul bilgilendirme dokümanı

(haziran 2018)

deneme

Genel kurul bilgilendirme Dokümanları

Genel kurul

deneme

Olağan genel kurul çağrısı ve gündem

11 HAZİRAN 2018

deneme

Şirket bilgileri

deneme

Yönetim ve denetim kadrosu

Değerlendirme raporu

deneme

SPK onaylı izahname

deneme

Değerlendirme raporu

deneme

KAP bildirimleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

deneme
deneme